Mô tả Ngày phát hành Định dạng Download
Hướng dẫn sử dụng DTIP (định dạng .doc) 11/10/2014 .doc Tải về
Hướng dẫn sử dụng DTIP (định dạng .pdf) 11/10/2014 .pdf Tải về
Hướng dẫn sử dụng DTIP (định dạng .chm) 11/10/2014 .chm Tải về
Phim giới thiệu tổng quan chương trình (định dạng .mp4) 11/10/2014 .mp4 Tải về
Hướng dẫn sử dụng chương trình (định dạng .mp4) 11/10/2014 .mp4 Tải về