Chi tiết tin tức

Các thành phần chi phí chính trong hồ sơ dự toán

Khi mở một bộ hồ sơ dự toán bao giờ bạn cũng bắt gặp đầu tiên đó là bảng tổng hợp kinh phí. Bảng tổng hợp kinh phí cho ta giá trị dự toán xây dựng từ các thành phần chi phí khác nhau được xác định trong quá trình lập dự toán hay quá trình bóc tách khối lượng công việc.

   Nhìn vào bảng tổng hợp kinh phí ta biết ngay được các thành phần chi phí chính và cũng là các thành phần mà ta phải đi xác định. Các bạn hãy xem bảng tổng hợp dưới đây:

5497927349 3ec66869b0 z Các thành phần chi phí chính trong hồ sơ dự toán.

Tronng bảng trên có các thành phần chi phí chính mà ta thấy đó là: Chi phí trực tiếp, Chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng đầu ra và giá trị dự toán xây lắp sau thuế. Ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu tưng thành phần này và các tính nó.

  1. Chi phí trực tiếp. ( T )

-    Chi  phí trực tiếp là các chi phí có liên quan trực tiếp đến quá trình thi công xây lắp công trình, nó bao gồm : chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí máy thi công và trực tiếp phí khác.

*Chi phí vật liệu (VL): là bao gồm toàn bộ các chi phí mua vật liệu chính, vật liệu phụ … để hoàn thành một hạng mục công việc xây lắp nào đó. Ví dụ: Xây 1m3 gạch hết 550 viên gạch, 50 kg xi măng và 0.15 m3 cát thì chi phí vật liệu bao gồm tiền gạch + tiền xi măng + tiền cát.

*Chi phí nhân công (NC) : tương tự như trên, chi phí nhân công là tiền công của các thành phần thợ chính, phụ…cần thiết để hoàn thành 1 hạng mục công việc xây lắp.

*Chi phí máy thi công (MTC) : Bao gồm chi phí khấu hao máy, chi phí mua nhiên liệu chạy máy, chi phí thợ lái máy và sửa chữa nhỏ nếu có…

ISM referral13 Các thành phần chi phí chính trong hồ sơ dự toán.Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong bảng tổng hợp kinh phí là tổng hợp của các chi  phí vật liệu, nhân công, máy thi công của các hạng mục công việc trong bảng dự toán nhân với hệ số điều chỉnh theo từng thời điểm cho từng vùng theo quy định của nhà nước.

*Trực tiếp phí khác (TT):  bao gồm toàn bộ các chi phí liên quan trực tiếp đến việc xây dựng công trình nhưng không nằm trong các thành phần chi phí trên, VD chi phí vận chuyển nguyên vật liệu không nằm trong phạm vi 30m, chi phí phục vụ, chuẩn bị thi công….trực tiếp phí khác được tính dựa trên tỷ lệ %  của các thành phần chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công.

2. Chi phí chung (C)

Là các thành phần chi phí không liên quan trực tiếp đến việc thi công xây lắp công trình nhưng lại cần để phục vụ cho công tác thi công, cho việc tổ chức bộ máy quản lý, chỉ đạo thi công của các doanh nghiệp xây dựng.

Chi phí chung bao gồm: Chi phí quản lý hành chính, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công, chi phí chung khác.

Chi phí chung khác là toàn bộ các thành phần chi phí có tính chất chung cho toàn doanh nghiệp như chi phí hội họp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chi phí bảo vệ công trình, thuê vốn sản xuất, chi phí khởi công, khánh thành…

Chi phí chung được tính bằng tỷ lệ phần trăm 75 Các thành phần chi phí chính trong hồ sơ dự toán. của chi phí trực tiếp.

3. Thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng đầu ra.

- Thu nhập chịu thuế tính trước (TL): là khoản thu nhập ( lãi ) tính trước cho doanh nghiệp được nhà nước quy định cho từng công trình. Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ % của chi phí chung và chi phí trực tiếp.

- Giá thành dự toán xây lắp (G) : Là chi phí xây dựng trước thuế ( GTGT) của công trình bao gồm toàn bộ các hạng mục chi phí trên.

- Thuế GTGT: được tính bằng 10% của giá thành dự toán xây lắp (G)

4. Giá trj dự toán xây lắp sau thuế (G xd): Là giá trị xây dựng của công trình sau khi đã bao gồm phần thuế giá trj gia tăng 10%.

Ngoài ra còn một khoản mục chi phí khác nữa mà ta cần quan tâm đó là chi phí xây dựng lán trại (Gxdlt), công trình tạm để ở và điều hành thi công. Chi phí này được tính theo tỷ lệ % của giá thành dự toán xây dựng trước thuế (G) cho từng loại công trình theo quy định của nhà nước.

Sở dĩ không cho vào đây là bởi vì có nhiều công trình không xây dựng nhà tạm hoặc công trình tạm có tính chất kiên cố ( như các nhà tập thể cho công nhân công trình thủy điện Sơn La…) khi đó chủ đầu tư có thể cắt bỏ hoặc lập một dự toán khác.

5. Giá trị dự toán công trình ( Gxdcpt) : là chi phí mà chủ đầu tư phải trả cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và cũng là chi phí để xác định , lựa chọn nhà thầu. Nó bao gồm toàn bộ các thành phần trên được tính bằng tổng của G+GTGT+Gxdlt

Đó là toàn bộ các thành phần chi phí mà chúng ta cần nắm được và phải đi xác định trong quá trình lập dự toán. Gxdcpt là cái đích chính mà ta cần xác định được và người lập dự toán chủ yêu cần đi xác định giá trị này từ đó đi xác định được các giá trị khác của dự án như chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án, chi phí giám sát thi công, chi phí lựa chọn nhà thầu…

Chúc các bạn thành công.

Dưới đây là một số phần mềm dự toán xây dựng phổ biến bạn có thể chọn cho mình một phần mềm để tham khảo và rèn luyện thêm kỹ năng sử dụng phần mềm của mình :

1. phần mềm dự toán delta

2. phần mềm dự toán 2009

(Nguồn: http://azxaydung.com/index.php)